Офіційний сайт Запорізької районної ради

Розділи

Календар

« Січень 2022 »
Пн   3 10 17 24 31
Вт   4 11 18 25  
Ср   5 12 19 26  
Чт   6 13 20 27  
Пт   7 14 21 28  
Сб 1 8 15 22 29  
Нд 2 9 16 23 30  

Пошук

Безоплатна правова допомога

Декларування-2020: роз’яснення щодо змін у заповненні декларації

01.01.2020 р. розпочався черговий етап подання щорічних декларацій за 2019 рік особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Під час заповнення декларацій важливо враховувати зміни, пов’язані із застосуванням оновленого антикорупційного законодавства.


Суб’єктам декларування необхідно завчасно перевірити актуальність адреси своєї електронної поштової скриньки та чинність кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Перед початком роботи з Реєстром декларацій переконайтесь у наявності усієї необхідної інформації для її заповнення.


Типи декларацій.
Щорічна декларація. Її подають військовослужбовці і держслужбовці;
Декларація перед звільненням. Вона охоплює період із 1 січня календарного року. Наприклад, людина звільнена зі служби 1 червня. Вона повинна подати декларацію перед звільненням з 1 січня до дня звільнення. Тобто з 1 січня по 1 червня (за новими змінами декларацію можна також подати протягом 20 днів після звільнення).
Декларація про суттєві зміни майнового стану. Якщо ви придбали, продали майно, нерухомість або ж здійснили високовартісну поїздку за кордон.
Декларація після звільнення. Якщо людина, наприклад, була звільнена 1 червня 2019 року, вона подала декларацію з 1 січня по 1 червня в 19-му році, а у 2020 році вона повинна подати повну декларацію за весь 2019 рік. Навіть якщо вона вже не є ні держслужбовцем, ні військовослужбовцем. І після подання вона припиняє стосунки з державою як держслужбовець чи військовослужбовець.


Зміни у заповнені декларації, які почали діяти з 1 січня 2020 року
- В декларації потрібно вказувати інформацію про неповнолітніх дітей.
- Потрібно декларувати всі ваші рахунки в банках, зокрема карткові рахунки. Картки можуть бути закриті, а рахунок дійсний. Як, приклад, в ПриватБанку під час оформлення депозитних договорів видавали електронну картку. Депозитний договір вже закритий кілька років, але картка дійсна, рахунок за вами зберігається. І цей рахунок все одно треба декларувати.
- Тепер потрібно декларувати Ай Бен рахунки міжнародного стандарту, на які нещодавно перейшла Україна.
- Якщо ви протягом року більше ніж 183 дні були власником рухомого майна або об’єктів нерухомості, їх теж треба декларувати, якщо навіть станом на 31 грудня ви вже не орендували цей об’єкт нерухомості чи автомобіль.
Декларування неповнолітніх дітей від попередніх шлюбів, які проживають окремо.
Відомості про неповнолітню дитину члена сім’ї суб’єкта декларування від попереднього шлюбу, яка проживає окремо від такого члена сім’ї суб’єкта декларування, не підлягають відображенню у декларації.
«Статтею 1 Закону до членів сім’ї суб’єкта декларування віднесено неповнолітніх дітей самого суб’єкта декларування, навіть за умови окремого проживання. Тому декларуванню у розділі 2.2 «Відомості про членів сім’ї суб’єкта декларування» підлягають відомості про неповнолітню дитину самого суб’єкта декларування, навіть якщо ця дитина проживає в іншій сім’ї».
Відомості про банківський рахунок декларуються незалежно від наявності коштів або закінчення строку дії банківської карти.
З 1 січня 2020 року суб’єкти декларування мають внести в декларацію відомості про всі банківські рахунки, відкриті на ім’я суб’єкта декларування або члена його сім’ї, незалежно від наявності залишку коштів на них станом на 31 грудня звітного періоду.


«Завершення строку дії банківської карти не тягне за собою автоматичне закриття банківського рахунка. Тому відомості про такий рахунок необхідно також зазначити у відповідному розділі декларації».
Наявність доступу до банківського сейфу більше половини днів звітного періоду зобов'язує надати відомості про фінансову установу.


З 1 січня 2020 року суб’єктам декларування необхідно буде відображати у декларації відомості про банківську або фінансову установу, в якій у звітному періоді у суб’єкта декларування або члена його сім’ї був доступ до банківського сейфу.
«Відомості про фінансову чи банківську установу зазначаються незалежно від фактичного зберігання у сейфі майна станом на 31 грудня звітного періоду у разі, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї на кінець звітного періоду або протягом 183 календарних днів мав чи має доступ до такого сейфу».


У 2020 році в декларацію необхідно буде вносити унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.
З 1 січня 2020 року суб’єктам декларування при заповненні декларації необхідно буде зазначити відомості про свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) та вказати відповідні номери членів сім’ї. Такі зміни до статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» набули чинності 18 жовтня 2019 року (Закон № 140-IX).
Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, міститиме окреме поле для зазначення УНЗР суб’єкта декларування (розділ 2.1 «ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ» декларації) та членів його сім’ї (розділ 2.2 «ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ’Ї СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ» декларації).
У разі відсутності у суб’єкта декларування або членів його сім’ї УНЗР передбачається можливість обрання суб’єктом декларування відповідного значення цього поля.


Для отримання унікального номера запису в реєстрі (УНЗР) необхідно звернутись до Міграційної служби для оформлення біометричних документів — паспорта громадянина України у вигляді ID-картки або закордонного паспорта.
У разі якщо інформація про особу вноситься до Реєстру вперше, проводиться ідентифікація особи, після завершення якої автоматично формується унікальний номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка оформила заяву-анкету (в електронній формі). Унікальний номер запису в Реєстрі є незмінним.
Порядок подання декларації після звільнення.


Декларація перед звільненням — декларація, яка подається відповідно до абзацу першого частини другої статті 45 Закону не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах «а», «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону.
Така декларація охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах «а», «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону. Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру відповідно до Закону.


Суб'єкти декларування мають 10 днів для повідомлення про відкриття членами їх сім'ї валютного рахунка за кордоном.
Суб’єкти декларування у 10-денний термін мають письмово повідомити Національне агентство про відкриття ними або їх неповнолітніми дітьми валютного рахунка в закордонному банку. Такі обставини виникають, зокрема, при вступі неповнолітніх членів сім’ї суб’єктів декларування до навчальних закладів за межами України.
«Стаття 52 Закону України «Про запобігання корупції» передбачає додаткові заходи фінансового контролю. Зокрема, у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента». НАЗК звертає увагу, що у розумінні Закону членом сім’ї є особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття — незалежно від спільного проживання із суб’єктом, а також будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.


Підстави для подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.
З 1 січня 2020 року буде розширено коло підстав для подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.
У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (у 2020 році на суму, яка перевищує 105100 гривень), зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство.
Положення частини другої статті 52 Закону застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством.
Відповідне повідомлення повинні подавати особи, посади яких належать до посад державної служби категорії «А» або «Б» (юрисдикція яких поширюється на всю територію України, на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення), а також військові посадові особи вищого офіцерського складу.


В Збройних Силах України суб’єктами декларування, які зобов’язані подати декларацію за минулий рік, що охоплює період з 1 січня по 31 грудня 2019 року є:
- військові посадові особи Збройних Сил України;
- державні службовці;
- працівники Збройних Сил України в разі, якщо вони постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків.
Неподання декларації тягне за собою - адміністративну чи кримінальну відповідальність. Якщо людина неумисно не подала декларацію, буде складений протокол про корупційні дії. Це адміністративна відповідальність. Якщо людина подала свідомо неправдиві дані в декларації, йде розрахунок від прожиткового мінімуму. Кримінальна відповідальність наступає при неправильно поданих даних від 500 тисяч гривень (2 років позбавлення волі). Якщо людина відмовляється заповнювати декларацію, вона підлягає звільненню з державної служби.

Для отримання безоплатної правової допомоги можна звернутися до Запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою:
Запорізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою м. Запоріжжя, просп. Соборний, 77, 2 поверх, графік роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-00, п’ятниця з 8-00 до 15-45;
Запорізьке бюро правової допомоги за адресою м. Запоріжжя, майдан Профспілок, 5, каб. 114, (061) 239-07-07, графік роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-00, п’ятниця з 8-00 до 15-45;
дистанційний пункт Запорізького бюро правової допомоги за адресою м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 16А, тел. (061)224-39-10, графік роботи: вівторок, четвер з 9-00 до 16-00.
Всеукраїнська гаряча лінія правової допомоги 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України).

 Середа, 11 Березня 2020 09:29 | Переглядів: 1736