Офіційний сайт Запорізької районної ради

Розділи

Календар

« Січень 2022 »
Пн   3 10 17 24 31
Вт   4 11 18 25  
Ср   5 12 19 26  
Чт   6 13 20 27  
Пт   7 14 21 28  
Сб 1 8 15 22 29  
Нд 2 9 16 23 30  

Пошук

Безоплатна правова допомога

Надзвичайна ситуація і надзвичайний стан. Умови запровадження, відмінності.

Надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності. Кодекс цивільного захисту України.

 

Надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Закон України “Про режим надзвичайного стану”


Яка різниця між надзвичайною ситуацією та надзвичайним станом ❓


Надзвичайну ситуацію - можуть запроваджувати не лише за умов епідемії, як зараз, але й при стихійних лихах, катастрофах, пожежах та інших подіях, що загрожують життю і здоров'ю людей, можуть призвести до великої кількості жертв, завдати значних матеріальних збитків чи унеможливити життя населення.

‼ При надзвичайній ситуації не обмежують права і свободи громадян, але встановлюють певні обов'язки та запроваджуються певні обмеження:


• дотримуватись правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях;
• до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вживати заходів для рятування населення і майна;
• дотримуватися режимів захисту від епідемії тощо.
Права громадян під час надзвичайної ситуації:
• отримання усієї важливої інформації про НС у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;
• медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм;
• забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх використання;
• звернення до органів держвлади та місцевого самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій;
• участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків НС у складі добровільних формувань;
• отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків НС у разі залучення до таких робіт згідно з трудовими договорами;
• соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну внаслідок НС або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідківю.

 

‼ При надзвичайному стані можуть бути встановлені певні обмеження для громадян і бізнесу:
• встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;
• обмеження руху транспорту та їх огляд;
• посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
• заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;
• заборона страйків;
• примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.
Зважаючи на те, що вірус COVID-19 є надзвичайною ситуацією природного характеру, можуть вводитися додаткові обмежувальні заходи:
• запровадження особливого порядку розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності;
• усунення від роботи на період надзвичайного стану, в разі неналежного виконання своїх обов'язків, керівників державних підприємств, установ і організацій, від діяльності яких залежить нормалізація обстановки в районі надзвичайного стану, та покладення тимчасового виконання обов'язків зазначених керівників на інших осіб;
• зміна режиму роботи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції, інші зміни виробничої діяльності, необхідні для проведення аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт;
• мобілізація та використання ресурсів підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності для відвернення небезпеки та ліквідації надзвичайних ситуацій з обов'язковою компенсацією понесених втрат;
• встановлення карантину та проведення інших обов'язкових санітарних та протиепідемічних заходів;
• тимчасова заборона будівництва нових, розширення діючих підприємств та інших об'єктів, діяльність яких не пов'язана з ліквідацією надзвичайної ситуації або забезпеченням життєдіяльності населення та аварійно-рятувальних формувань тощо.
Через пандемію коронавірусу в Україні можуть ввести надзвичайний стан. Запроваджується надзвичайний стан указом Президента України та відповідно до Закону України “Про правовий режим надзвичайного стану”. Проте він має бути затверджений Верховною Радою протягом двох днів з моменту звернення президента.
За умов, що вимагають невідкладних заходів для врятування населення або недопущення загибелі людей, надзвичайний стан може бути введено без попередження.

В Указі Президента України про введення надзвичайного стану зазначаються:


• обгрунтування необхідності введення надзвичайного стану;
• межі території, на якій вводиться надзвичайний стан;
• час, з якого вводиться надзвичайний стан, і строк, на який він вводиться;
• перелік і межі надзвичайних заходів, вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням надзвичайного стану, а також перелік тимчасових обмежень прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;
• органи державної влади, органи військового командування та органи місцевого самоврядування, яким доручається здійснення заходів надзвичайного стану, та межі їх додаткових повноважень;

• інші питання, що випливають Закону.
Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях. В умовах надзвичайного стану органам, що здійснюють управління на відповідній території, Указом Президента України про введення надзвичайного стану, затвердженого Законом України, визначаються межі додаткових повноважень для здійснення заходів, необхідних для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення конституційного правопорядку і законності, а також для ліквідації загрози безпеці громадян.


Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у взаємодії з відповідним військовим командуванням під час дії надзвичайного стану здійснюють заходи, передбачені Законом України “Про правовий режим надзвичайного стану”, та забезпечують контроль за додержанням громадського порядку, забезпеченням конституційних прав і свобод громадян, їх безпеки, захисту інтересів держави на відповідних територіях.


Наразі режим надзвичайного стану ввели в багатьох країнах серед яких - Італія, Словаччина, Чехія, Ісландія, Естонія, Іспанія, Румунія, Сербія, Латвія, Болгарія, Швейцарія, Казахстан, США.

 Середа, 25 Березня 2020 14:13 | Переглядів: 1078