Офіційний сайт Запорізької районної ради

Розділи

Календар

« Серпень 2019 »
Пн   5 12 19 26
Вт   6 13 20 27
Ср   7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Нд 4 11 18 25  

Пошук

Оголошення

Увага! Конкурс!

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора (головного лікаря) Комунального некомерційного підприємства «Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Запорізької районної ради Запорізької області

 

Правові підстави проведення конкурсу: конкурс проводиться відповідно до рішення Запорізької районної ради Запорізької області від 20.09.2018 № 8 «Про проведення конкурсу та затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства «Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Запорізької районної ради Запорізької області».

Назва підприємства: Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Запорізької районної ради Запорізької області (скорочена назва КНП «ЗРЦПМСД» ЗРР ЗО).

Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства: Юридична адреса: 70450, Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. Партизанска/Зоряна, 65/1а; Фактична адреса: 69089, м. Запоріжжя, вул. Лікарняна, 18

Основні напрями діяльності: надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут Комунального некомерційного підприємства «Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Запорізької районної ради Запорізької області затверджено рішенням Запорізької районної ради від 29.08.2018 № 2.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КНП «ЗРЦПМСД» ЗРР ЗО на 2018 рік складають:
Загальний фонд – 4691696,00 грн.
Спеціальний фонд – 350271,00 грн.

Документи для участі в конкурсі приймаються в запечатаному вигляді з 18.10.2018 року до 06.11.2018 року включно за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Розенталь, 3а, Запорізька районна рада Запорізької області.

Телефони та електронна адреса для довідок: (0612) 218 41 02, (0612) 223-60-76, 067 767 86 68, zaprada02@ukr.net .

Претенденти подають особисто або надсилають поштою наступні документи:

1. копію паспорту громадянина України;

2. письмову заяву про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади згідно додатком 1;

3. резюме у довільній формі;

4. автобіографію;

5. копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6. згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7. конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі; конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

  • План розвитку закладу протягом одного року;
  • Заходи з виконання завдань закладу та результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції
  • Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  • Пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу;

8. довідку МВС про відсутність судимості;

9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладах за формами, затвердженими МОЗ України;

10. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11. заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4;

12. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий 2017 рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті Закону України «Про запобігання корупції»).

Претендент на участь в конкурсі може подати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент. Документи, крім заяви про участь в конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Додатки № 1, № 2, № 3, № 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства «Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Запорізької районної ради Запорізької області можна скачати тут.

Вимоги до претендента:

  • Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки «Медицина».
  • Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я».
  • Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо).
  • Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.
  • Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Головний лікар повинен знати: Конституцію України; Закони України, Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров’я; основи медичного і трудового права; концепцію розвитку охорони здоров'я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров’я; практику застосування законодавства у межах своєї компетенції; економічні основи управління охороною здоров’я, демографічну ситуацію в регіоні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

Умови оплати праці керівника закладу визначаються відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», контракт укладається строком на три роки відповідно до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 642

Дата і місце проведення конкурсу: Інформацію про дату заслуховування конкурсних пропозицій буде оприлюднено на офіційному сайті Запорізької районної ради та повідомлено претендентів додатково.

Місце проведення конкурсу: 69089, м. Запоріжжя, вул. Розенталь, 3а, Запорізька районна рада Запорізької області.

Вівторок, 16 Жовтня 2018 14:57 | Переглядів: 143